adóhírek kategória bejegyzései

Lakáscélú munkáltatói támogatás 2014

2014. január 01-től lehetőség van a munkáltató által vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyújtására.

A vissza nem térítendő támogatás közvetlenül a hitelintézettől vagy korábbi munkavállalótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, valamint a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetésére nyújtható.

A munkáltató által adott támogatás csak az alábbi feltételek megléte esetén lehet adómentes:

–          a folyósítás csak hitelintézetben vagy a Magyar Államkincstáron (MÁK) keresztül  történhet

–          a munkáltató rendelkezik a hitelintézet vagy a MÁK igazolásával

–          teljesülnie kell a lakáscélú felhasználásnak

–          a lakás szobaszáma nem haladhatja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Korm. rendeletben meghatozott méltányolható lakásigényt, valamint

–          az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételeknek és eljárásrendnek is teljesülnie kell, mely rendelet tartalma jelenleg még nem ismert.

A méltányolható lakásigény feltételének a támogatásban részesülő az alábbiak alapján felel meg:

 

Együttköltöző/lakó családtagok száma

Szobaszám

1-2

1-3

3

1,5-3,5

4

2-4

0-2 gyermek esetén

Szobaszám

5

2,5-4,5

6

3-5

7

3,5-5,5

8

4-6

3 vagy több gyermek esetén

Szobaszám

5

2,5-5

6

3-6

7

3-7

8

3-8

 

Családtag: házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, kormányrendeletben meghatározott feltételek esetén nagykorú gyermek, szülő, nagyszülő, testvér

Lakáscélú felhasználásnak minősül:

–          a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése

–          a belföldön fekvő lakás építése, építtetése

–          a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése

–          a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítése

Az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben kell meghatározza a lakáscélú munkáltatói támogatás

–          igazolására szolgáló bizonylatokat

–          folyósításról a hitelintézet, a MÁK által kiállított igazolás tartalmát, kiállításának feltételeit és rendjét

–          folyósításáról a hitelintézet, a MÁK, a munkáltató által teljesítendő adatszolgáltatás rendjét.

Az Szja törvény meghatározza, hogy milyen határidőre kell teljesíteni az adómentesség igazolását, valamint milyen szankciókat von maga után a határidő elmulasztása.

A munkáltatónak a folyósítás évét követő év május 31-ig kell rendelkeznie a miniszteri rendelet szerinti igazolásokkal. Lakásépítés, bővítés, korszerűsítés támogatása esetén a határidő egy évvel meghosszabbodik.

A hitelintézetnek, az Állam Kincstárnak, valamint a munkáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az adóhatóság felé.

Ha a fenti határidőben a munkáltató nem rendelkezik a szükséges igazolásokkal, a támogatás 20%-kal megnövelt összege a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelem. E jövedelem megszerzésének időpontja a fenti határidő, tehát a folyósítás évét követő (második) év május 31.

Újra 3 Mft jegyzett tőkével alapítható Kft.

2014. március 15. napjától már csak 3 000 000 Ft törzstőkével lehet Kft-t alapítani.

Azok a társaságok, akik a korábbi szabályozás szerint 500 000 Ft törzstőkével alakultak, két év türelmi időt kaptak.

Nekik legkésőbb 2016. március 15-ig kell 2 500 000 Ft-tal kiegészíteniük a meglévő 500 000 Ft-os törzstőkéjüket.

DE, ha 2014. március 15. és 2016. március 15. között bármilyen okból társasági szerződést kell módosítani, akkor ezzel a módosítással egyidejűleg kell a törzstőkét is megemelni 3 000 000 Ft-ra.

Tehát érdemes átgondolni ügyvéddel és velünk, a könyvelővel a jelenlegi társasági szerződést, ha esetleg szükséges bárminemű változtatás, akkor azt még március 15-e előtt véghez lehessen vinni.

 

A 2 500 000 Ft „befizetés” több módon is történhet. Néhány ötlet gondolatindítónak; jegyzett tőke emelése készpénz befizetésével, apport teljesítésével, eredménytartalék felhasználásával. Ha úgy érzi, ennyiért nem szeretne Kft. társasági formát, akkor átalakulhat Bt-vé.

 

Gondolkozzunk együtt, hogy Önnek és vállalkozásának a legjobbat válasszuk a lehetőségek közül.

 

Ha kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban, és tanácsra, vagy segítségre van szüksége, keressen bizalommal elérhetőségeinken!

 

A NAV megkezdte az online pénztárgépekre való átállás ellenőrzését

Régi pénztárgépek cseréje szükséges!

Az adóhatóság revizorai az ellenőrzések lefolytatása során az alábbi tényeket vizsgálják:

– a vállalkozás rendelkezik -e pénztárgép beszerzésre való szerződéssel

– igényelt -e már üzembehelyezési kódot

– rendelkezik -e a forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel, a megrendelésnek tartalmaznia kell a teljesítési határidőt

Mulasztás esetén az egyéni vállalkozókat 500 000 Ft-ig, a gazdasági társaságokat 1 millió forintig bírságolhatják.